Tilflyttere

Lokaludvalget har som målsætning at invitere til et uformelt tilflyttermøde mindst en gang om året.
2018-udgaven blev afholdt onsdag d. 12/9 kl. 19:00 i Båring Forsamlingshus.
Vi får desværre ikke længere information om hvem der flytter til Baaring Banke (databeskyttelsesforordningen) og kan derfor ikke invitere målrettet, så derfor forsøger vi at sprede budskabet om tilflyttermøder via BåringNyt.dk og den tilhørende facebook-side.

Se vores velkomstfolder om Baaring Banke her:
2018-08 Velkomstfolder Baaring Banke