Skærtorsdagsspisning

Asperup kirke forårSkærtorsdag – gudstjeneste og middag.
Skærtorsdag den 24. marts er der gudstjeneste i Asperup kirke kl. 17. Derefter  middag i sognehuset med lammesteg og skinke, kaffe og dessert. Drikkevarer kan købes. Pris 120 kr.
Tilmelding senest mandag 21. marts til Lis Kristensen 30 30 59 93 eller Kirsten Jensen 30306132