/Ordensregler

Denne side indeholder 3 afsnit med hhv.: Ordensregler for PLUTO’s medlemmer, Klubregler samt regler for benyttelse afmultisalen: (rev. 2013/2015)

ORDENSREGLER FOR MEDLEMMER AF PLUTO:

 • Du skal altid udvise fornuftig og hensynsfuld  adfærd , så alle syntes det  er rart at være i PLUTO.
 • Det er ikke tilladt at løbe rundt ude i skoven og på sportspladsen, det er for  mørkt om aftenen.
 • Alle spil eller lign aktivitetsting skal tilbage i det røde skab.
 • Du skal følge reglerne for ophold i hallen.
 • Alle skal deltage i oprydning /rengøring før PLUTO lukker.
 • Affald / slikpapir skal puttes i skaldespandene.
 • Dåser er med pant og du får en 1 kr  retur når du aflevere den i BODEN.
 • Du skal betale dit medlemskab inden udgangen af oktober måned.
 • Ophold i klubben er på eget ansvar.
 • Ødelægger du noget skal du erstatte det.
KLUBREGLER FOR UNGDOMSKLUBBEN PLUTO:
 • Ungdomsklubben PLUTO er et frivilligt drevet tilbud, og vi påtager os ikke ansvar for, hvornår børnene kommer og går. Klubben påtager sig ej heller ansvar for deres gøren og laden uden for klubbens område.
 • Ungdomsklubben har ingen forsikring, hvilket betyder at børnene KUN er dækket af FORÆLDRENES FORSIKRING ved evt. uheld og skader. Hvis ikke der forefindes en dækkende forsikring, er det forældrene til den eller de pågældende, der selv hæfter for udbedringen.
 • Ungdomsklubben hæfter ikke for tab eller bortkomst af børnenes personlige ejendele, det er deres eget ansvar, at passe på deres ting.
 • Det er ikke ungdomsklubbens ansvar, at opdrage på de børn, som kommer i klubben, dog vil generelt upassende handlinger eller sprogbrug blive mødt med konsekvens.

REGLER FOR OPHOLD I MULTISALEN:

 • PLUTO må bruge multisalen fra kl. 19.00-20.00.
 • Der skal altid være en voksen i hallen.
 • Skolens og BGFs redskaber er låst inde, nøgle til skabe er i PLUTO nøglebundtet, alt skal på plads igen efter brug.
 • Der må ikke anvendes udendørssko.
 • Der må ikke bruges harpiks.
 • Bolde og andet medbringes fra PLUTO og skal bringes tilbage igen.
 • Ryd op i hallen og fjern evt. affald før kl. 20.00.
 • Døren i hallen låses elektronisk, der kommer brugere efter os klokken 20.