Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

-Medlemsskab

”Båring-Asperup Sangkor er nedlagt

På generalforsamlinger den 4. februar 2019 besluttedes det at nedlægge sangkoret. Det har desværre ikke været muligt at finde en korleder til sangkoret.”

Koret øver hver mandag i tidsrummet kl 19.00-21.30 incl. pause. Øvested er Båring Forsamlingshus.

En ny korsæson starter den første eller anden mandag i september og korsæsonen slutter ved udgangen af april / begyndelsen af maj. Koret holder efterårsferie, juleferie og vinterferie samt påskeferie (følger skolernes ferieplan)

Der er ca. 30 øve-aftener i sæsonen. Derudover kommer koncerter og arrangementer, bl.a. ”syng dansk”-aften, julekoncert og forårskoncert.

Det er ikke en forudsætning, at man har nodekendskab, og der er ikke nogen særlig optagelseprøve, men en forudsætning at man kan synge rent.

Pris for medlemskab i koret fastsættes på generalforsamlingen i februar måned. For foråret 2018 koster medlemsskabet 400,00 kr.