Baaring Banke Lokaludvalg

Her finder du de seneste nyheder fra lokaludvalget.

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg; Onsdag d. 10/4, kl. 19:30 i Båring Forsamlingshus

Dagsorden i flg. vedtægterne.

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Valg af lokaludvalgsmedlemmer
  Tre medlemmer er på valg:
  Anders Skov Henriksen
  Ulrik Andersson
  Rasmus Enemærke

  Valg af suppleanter.
  Begge suppleanter er på valg:
  Karin H. Pedersen og Peder Iversen.

 5. Valg af revisor og revisorsuppleant
 6. Indkomne forslag
  Forslag skal være formanden i hænde senest d. 3/4-18.
 7. Evt.

Alle er velkomne.

 

Referat fra seneste lokaludvalgsmøde: 2019-03-11 Referat fra moede i Baaring Banke Lokaludvalg

 

Kender du nogen, som overvejer at flytte til Baaring Banke?
Så vis dem seneste udgave af vores info-folder om 5466 Asperup: 2018-10 Velkommen til 5466 Asperup

 

 

 

KONTAKT LOKALUDVALGET
Du kan kontakte Baaring Banke Lokaludvalg på e-mail: lokaludvalg@baaringbanke.dk eller henvend dig til et af lokaludvalgets medlemmer, som du finder her.