-Kontakt

 
Formand: Kristian P. Larsen
                 Jernbanevej 7,
                 5580 Nørre Åby
                 Tlf: 30291730
                 Mail: kpla7@yahoo.dk

Næstformand:
Hanne Drejer – drejerhanne@gmail.com

Kasserer: Jens Kristian Fonnesbech – jkf@aiban.dk

Sekretær: 
Birte Blum – birteblum@gmail.com

Medlem: Kjeld Hansen (kogbhansen@mail.dk)

Dirigent:
Karen Folke Olsen – karen@folkeolsen.com