Kategoriarkiv: Lokalarkivet

Forårstræf i Asperup-Roerslev lokalarkiv.

Den 8. maj kl. 18.15
Foreningen indbyder til forårstræf med guidet rundvisning på Hørmuseet i Krengerup.
Udstilling med den anerkendte langelandske væver Jette Never.
Entré: 50 kroner pr. deltager.
Kaffe og brød købes på stedet.
Vi mødes ved Arkivet og kører afsted i egne biler.
Vi deles om kørselsudgifterne.
Sidste tilmelding til Arkivet den 30. april.
Tlf. 20 48 17 73 tirsdage 14-16, torsdage 16-18.
Mail: asperup-roerslev@ar-arkiv.dk.
Alle er velkomne. Lene Drejergaard.

Vandrehistorier – langs Byvejen og vestpå langs Middelfartvej

Arbejdsgruppen for kulturel udvikling i Asperup og Roerslev sogne organiserer igen aktiviteten: ‘Vandrehistorier’

Kom og hør historier om livet og mennesker i Båring Asperup, fortalt af bl.a. Sonja Hoé, Bodil Møller Pedersen m.fl. Vi starter der hvor vi sluttede sidste gang: ved arkivet på Byvejen. Aktiviteten afslutter hos kunstneren Jan Jensen, der bor i det gamle Båring Mejeri på Middelfartvej, hvor der er mulighed for at købe hjemmebag og kaffe.

Tilmelding ikke nødvendigt. Bare mød op søndag den. 31. marts kl. 14.30

Generalforsamling og foredrag i Lokalarkivet

Den 6. februar kl. 19.00 indkalder Asperup-Roerslev Lokalhistoriske Arkivforening til den årlige ordinære generalforsamling i aulaen på Baaring Skole.
Indgang ved arkivet
Efterfølgende vil Jytte Raun fra Dalum-Hjallese Lokalarkiv fortælle om ”De fynske tysklandsarbejdere under Besættelsen 1940-1945. Foredraget er blevet til ifb med Jytte Rauns historiespeciale på Odense Universitet. Arkivet byder på kaffe og hjemmebagt kage. Alle er velkomne.

Arkivernes dag – om lærerinde Jonna Knudsen

Arkivernes dag
lørdag den 10. november kl. 10.00 – 12.00
i Asperup- Roerslev lokalhistoriske arkiv,
Byvejen 29c.
Udstilling om lærerinde Jonna Knudsen, der var
ansat ved Roerslev skole
fra 1932 til 1973.
Formiddagen byder på:
– kaffe og kage
– billeder fra Roerslev
– massevis af regne-, læse- o.a. bøger, håndarbejde
– en kort introduktion af frk. Knudsen
– kan du huske en remse fra din skoletid?
– Vendsbogen 2018 og Arkivkalenderen 2019 kan købes.
Du er velkommen til at kikke ind.

Medlemstræf-alle er velkommen. Tilmelding senest 1/9

Foreningen inviterer til et ’udvidet medlemstræf’ lørdag den 15. september. I forlængelse af dragon Niels Kjeldsen-aftenen i marts går turen til Giveegnens Museum, idet vi ad den gamle landevej fra Kolding undervejs gør holdt i Almind, i Viuf, ved Mindestenen og på Give kirkegaard. Udturen slutter på museet, hvor den medbragte frokost med tilhørende drikke indtages i Niels Kjeldsen-stuen. Museet er en lille perle at besøge. Samkørsel med afgang fra arkivet kl. 10. Benzinudgiften deles. Entré, afhængig af deltagerantallet, men max. 40 kr. Tilmelding senest den 1. september til Kaj Pedersen: tlf. 29704748 el. mail på asperup-roerslev@ar-arkiv.dk.

Sognesamvirkets uddeling af priser 2018

Fredag den 15. juni 2018, Valdemarsdag, vil Sognesamvirkets initiativpris og forskønnelsespris blive uddelt.

Forslag til årets prismodtagere bedes indleveret i arkivets postkasse senest mandag den 14. maj.

Asperupgaard, Lærkestræde 2, tilhørende Bjarne Dinesen, som modtog initiativprisen 2017.

Vandrehistorier – langs Byvejen

Arbejdsgruppen for kulturel udvikling i Asperup og Roerslev sogne organiserer igen aktiviteten: ‘Vandrehistorier’.

Kom og hør historier om livet og mennesker langs Byvejen i Båring Asperup, fortalt af Sonja og Frants Hoé, og Carl Christian Duus. Vi starter på Den Nordvestfynske Skulptursti og afslutter på arkivet hvor der er mulighed for at købe øl/vand/kage.

Tilmelding ikke nødvendigt. Bare møde op søndag den 15. april kl. 15.

Tre om ’64

Når Asperup-Roerslev Lokalhistoriske Arkivforening onsdag den 14. marts kl. 19.30 inviterer til café-møde i Baaring Forsamlingshus vil ikke mindre end 3 oplægsholdere få ordet:

Søren Meltofte fra Blanke fortæller om dragon Niels Keldsen, Helle Damkær fra Sønderborg gør os bekendt med ’De forbudte Sange’ og Carsten Hauerberg, ligeledes Sønderborg, fortæller om myter fra 1864.

Der serveres kaffe med hjemmebag for 20 kr.
Gratis entré.
Alle er velkomne.
Med venlig hilsen
Asperup Roerslev Lokalarkiv

Udflugt til HCA – Airport i Beldringe ! Udsolgt!

Arkivet har fået mulighed for at invitere til ‘træf’ på HCA – Airport i Beldringe onsdag den 30. august.
Bent Aaskoven, Ravnskovgyden 3, vil vise rundt.
Tilmelding er helt nødvendig og skal ske til arkivet senest den 22. august til 29704748.
Vi mødes som sædvanlig kl. 18 ved arkivet og kører med hinanden og deler udgifterne. Kaffen medbringes.
Alle er velkomne!
Grethe Marcussen

Købmandskab på Byvejen 37 gennem 100 år

Af Bodil Pedersen og Grethe Marcussen

Kun tre butiksindehavere dækker perioden, hvori navnlig de sidste tyve år har krævet stor omstillingsevne. Betegnende for de pågældende købmænd er, at de udover en naturlig optagethed af deres erhverv, har udvist stor interesse for lokalsamfundet.

Mette og Rasmus Rasmussen
På en tur til Båring kikkede den unge handelsbetjent Rasmus Rasmussen fra Kjøng indenfor i R. Hansens handelshus og blev så fascineret af egnen, befolkningen og stedet, at han den 18. april 1884 købte forretningen sammen med sin kone Mette. Købesummen udgjorde 5.000 kr. – nemlig 4.000 kr. for den faste ejendom og 1.000 kr. for de overdragne »løsøregjenstande«, dvs. vægte med lodder, mål, ankre, diskskabe og reoler. Det nygifte købmandspar etablerede sammen en købmands- og kolonialforretning. Det er uvist, hvad der tidligere var blevet handlet med i forretningen. Men det lykkedes at drive forretningen frem til en god landforretning med korn, foderstoffer, pænt udvalg i manufaktur, brændsel samt naturligvis det store udvalg i kolonialvarer.

Læs mere

Maj-træf i Hindsgavlskoven

Onsdag den 10. maj kl. 18 er der afgang fra Lokalarkivet til en dejlig aftentur. Med Naturcentret som udgangspunkt vil Karen Busse tage os med og fortælle om skov og dyr.

Medbring kaffe og brød. Vi kører som sædvanlig med hinanden og deler udgifterne.

Medarbejderne i Lokalarkivet.

Byvandring den 7. maj kl. 15

Sidste års byvandring fandt sted fra skulpturstien og gik ud ad Kærbyvej. I år gælder byvandringen Byvejen. Vi begynder ved skulpturstien og slutter ved Lokalhistorisk arkiv med en øl eller vand.

Alle er velkomne på turen, hvor historier deles.

Provsten og kammerherren

Af Thinne Nielsen og Hedvig Larsen

Tegning: af Birgitte Thorlacius, 1992

Når man kører ad Vedelshavevej ud mod stranden kommer man forbi en skov, som hedder Kohaven. Den ligger just i det område, hvor man under gravning efter mergel i 1937 faldt et velbevaret kranium og dele af et skelet fra en vildhest, se Sognebladet nr. 1/1984. Fundet viser, at der altså var liv her for omkring 10.000 år siden.
Læs mere

Generalforsamling i Asperup Roerslev Lokalarkiv

B04231Asperup-Roerslev Lokalhistoriske Arkivforening afholder ordinær generalforsamling onsdag den 8. februar 2017 kl. 19 på Baaring skole i klasseværelset ved arkivet. Indgang ved arkivet. Efter generalforsamlingen er der kaffebord med hjemmebag.
Derpå står der ‘Fynsk sindelag’ på programmet, når Inger Merete og Kresten Drejergaard, vore sognes tidligere præstepar, sammen vil berette om, hvad de som jyder har bidt mærke i vedrørende fynboer, som de har boet iblandt siden 1974. De sidste 3 1⁄2 år har de dog passet den danske kirke i Schweiz. Alle er velkomne.

Mit hjem i præstegårdens forpagterbolig 1923-1935

Af Anne Katrine Nielsen

Min farmor, Karen Andersen, der stammede fra Flemløsegård, blev gift i 1881 med Jørgen Andersen Nygård, søn fra Voldtofte Nygård. 1903 døde min farfar, og 1905 købte min farmor gården i Kærby og flyttede dertil med sine 6 døtre og en søn på 12, min far Johannes. Han var som eneste dreng forudbestemt til at blive landmand. Han var to gange på Dalum Landbrugsskole og en vinter på 0llerup Højskole; under 1. verdenskrig var han i sikringstjenesten i mere end to år.

Min mormor, Ane Katrine, der stammede fra Balslev, hvor hendes far var snedker, blev i 1887 gift med min morfar Jørgen Hansen Jensen, der var født i Kingstrup, hvor hans far var husmand. Omkring 1890 flyttede de til Kærby, hvor min morfar lejede sig ind i og senere af Ole P. Andersen købte huset Kærbyholmvej 4, det hus, der har løven over havedøren. Her åbnede han købmandsforretning.

Læs mere

Årbogen Vends 2016

Vends-2016Julegaven til den historieinteresserede

Lokale forfattere fortæller spændende historier fra hele Middelfart Kommune. Hele 96 sider i jubilæumsudgaven. Denne gang med flere historier fra Båring Asperup

Pris: kr. 135.00

OBS! klik på billedet for at gøre det større!

Kan købes i boghandelen, i dit lokale supermarked og i dit lokale arkiv.
En oplagt julegave, hvis man da kan vente så længe.

Fra afholdshotel til kommunekontor

Rasmine og JohannesHvis man går rundt og leger turist i sin egen by, kan man ind imellem falde i forundring over, så forskellige husene er, og ved en nøjere betragtning kan man se, at mange af dem er bygget med et andet formål for øje end den brug, der nu gøres af dem. Byvejen nr. 3 er et godt eksempel. På 1. sal er der en lejlighed. Der bor Susanne, Tim, Thomas og Sophie. Nedenunder har omsorgsassistenterne kontor og materialerum. Ved siden af er der lokaler til motorlære samt en skydebane. Ser man på husets nordgavl er der en tilmuret dør. Hvad har den været brugt til? – På Sognebladets opfordring fortæller Mette Tølbøll og Agnes Nielsen her om bygningens historie.

Læs mere

Arkivernes dag

B01490-Rosbjerggaard-indkørsel-fra-Byvejen.-o.1930.-300x2092. lørdag i november er det Arkivernes dag, i år altså den 12. november.
Arkivet er åbent kl. 10 til 12.
Kom og se, hvad nyt der måtte være at kigge på, og medtag gerne bl.a. billeder og ejendomspapirer til indscanning.
Billedet er Rosbjergaard, den såkaldte højskolegaard, som der blandt andet vil blive vist billeder fra.
Alle er velkomne. Der bydes på kaffe.

Alleshave

Carl og MarieAf Ole Bro og Thinne Nielsen

”Man bliver aldrig færdig. Der er altid noget, der melder sig, indtil man ikke er mere.”

Med disse ord indleder Marie Larsen sin lille erindringsbog, Livskunstens Kogebog, som hun skrev og udgav i 1982, efter at hun og Carl havde solgt deres kunstcenter Alleshave, dengang velkendt og elsket af rigtig mange. Det var for Marie og Carl Larsen sande ord, de var det meste af deres liv altid på vej.

Læs resten

Glimt fra De Vestindiske Øer

Vestindiske øer 1Denne sommer har Esben og Hanne Drejer været på ferie på De Vestindiske Øer.

Tirsdag 20. september kl. 19.30 vil de vise billeder fra deres tur og fortælle lidt om de 3 smukke øer, sankt Croix, sankt Thomas og sankt Jan, der indtil 1917 var en del af Danmark. 

 

 

Vestindiske øer 2Der bliver også serveret kaffe. 

Arr. Lokalhistorisk arkiv og menighedsrådet

 
 

Her rejses en skole –

Af Kaj Thaning

Rejsegilde

Skolens garanter fyldte gårdspladsen ved rejsegildet den 2. apríl
1959 hvor talerstolen var en stak mursten.
Når jeg på Sognebladets opfordring skal prøve at finde ud af, hvordan Båring Højskole er blevet til, må jeg for mit eget vedkommende gå tilbage til 1942. Da skrev forstander Arnfred og spurgte, om jeg ville være valgmenighedspræst i Askov. Bortset fra, at jeg hellere ville være sognepræst end præst i en »fri« menighed, kunne jeg ikke forlade Asperup alene af den grund, at der kun var 4 (af 13) menighedsrådsmedlemmer, der havde stemt på mig i 1938. De tre andre, der havde gjort det, var i slutningen af 1938 blevet hældt ud af menighedsrådet – lige efter præstevalget og på grund af det. De fire kunne jeg selvfølgelig ikke svigte.

Læs mere

Medlemstræf

Fredericia voldAlle er velkommen
Lokalarkivet inviterer hermed til medlemstræf onsdag aften den 31. august.
Turen går til Fredericia, hvor arkivet spenderer en guidet tur på volden. Vi får undervejs fortalt byens historie.
Afgang i hinandens biler kl. 18 fra arkivet. Hjemkomst ca. 21.30
Medbring kaffe m.v. Tilmelding til arkivet senest 24. august.

Arkivets bestyrelse

kulturhistorisk vandretur langs Kærbyvej

Vandring 7-8-16I søndags ved 15 tiden dukkede en gruppe på små 40 mennesker op på Den Nordvestfynske Skulptursti i Asperup, for at tage en kulturhistorisk vandretur langs Kærbyvej. Vandreturen var organiseret af Arbejdsgruppen for kulturel udvikling i Asperup og Roerslev sogne. Else og Kaj Jørgensen fra Byvejen, Niels Just Pedersen fra Kærby og Bodil 

 

Vandring 7-8-16,1Møller Pedersen fra Båring, fortalte med meget god viden, humor og glæde om livet, arbejde, kunst og kultur fra fortiden og nutiden langs Kærbyvej. Turen sluttede hos kunstneren Birgitte Thorlacius i Kærby, hvor der var mulighed for at kigge på kunst lavet af Birgitte og Frede Troelsen under nydelsen af en flaske øl, et glas vin og et stykke kage. Læs resten

Hejs flaget på lørdag! Dommerkomiteen for Årets Landsby 2016 kommer på besøg.

 

Lørdag d. 13/8 mellem kl. 10:00 og 11:30 besøger dommerkomiteen fra Landdistrikternes Fællesråd og Landsforeningen Landsbyerne i Danmark Båring-Asperup, for at tage et nærmere kig på vores landsby.

Dommerkomiteen ledsages rundt i Båring-Asperup og besøger en række af de steder og mennesker, som er med til at sætte præg på vores landsby.
Turen starter fra sognehuset og sender dommerkomiteen forbi bl.a. skulpturstien, boldbanerne, efterskolen, legepladsen og skolen for til sidst at ende ved Tvillingegården.

Vær med til at gøre dagen festlig ved at hejse flaget og lad ungerne lege på legepladsen, boldbanerne og i skolegården mellem kl. 10 og 11.
Udvalgte cirka-tidspunkter fra den stramme tidsplan:
Boldbaner: 10:22
Legepladsen: 10:34
Skolen: 10:40

Ruten kan ses på Google Maps.

Sandheden er altid en replik i en bestemt situation

Erik BrygmannAf Erik Brygmann

Asperup-møderne

Erik Brygmann, tidligere højskole-
lærer på Baaring Højskole:

Den 4. juni er det 100 år siden, Kaj Thaning blev født. Til oplysning for de senere års tilflyttere og Sognebladets yngste læsere vil det måske være på sin plads at fortælle, at Kaj Thaning var præst i Asperup og Roerslev fra 1938 til 1973. Han var stærkt optaget af Grundtvigs tanker, skrev flere bøger om ham og færdiggjorde sin disputats i 1963. Han var initiativtageren til oprettelsen af Baaring Højskole.

I et tidligere nummer af Sognebladet, nr. 1, 2002, er der fortalt udførligt om Kaj Thaning, hans familiemæssige baggrund og hans virke som sognepræst. Det skal ikke gentages her. Men i stedet vil vi prøve at kaste lys over de såkaldte »Asperupmøder«, hvoraf der var syv. De fandt sted i årene fra 1947 til 1968. Deltagerne var fortrinsvis højskolefolk, teologer og forfattere, og det man beskæftigede sig med, var først og fremmest højskolen i dagens Danmark, dens forhold til mytologien, til Grundtvig og/eller Kold, til humanisme og kristendom, højskolens rolle i 30’erne, under besættelsestiden og efter krigen, og dens forhold til landbo- og byungdommen.

Læs mere