Båring Forsamlingshus

Fællessangaften

Velkommen til sangaften i Båring forsamlingshus tirsdag 4. februar kl. 19.30 Vi får besøg af borgmester Johs. Lundsfryd, der vil vælge sange. Det får de

Læs mere

Sang- og fortælle aften

mandag 2. september kl. 19.30 Thora og Niels Kr. Lohmann vælger sange, der bliver også lejlighed til at forsamlingen kan foreslå en sang, og ind

Læs mere

Dilettantkomedie i Båring Forsamlingshus

DILETTANTKOMEDIE LØRDAG DEN 30. MARTS 2019 OPFØRER LOKALE KRÆFTER (SKUESPILGRUPPEN AF 2009) I BÅRING FORSAMLINGSHUS  KRIMIFARCEN LEJEMORD A/S “I kill people for money, but you are my special

Læs mere

Åben sangaften

Mandag den 19 november 2018 kl. 19.00 “Åben sangaften med Båring-Asperup Sangkor. Erik Andersen er sangleder. Alle er velkomne – gratis adgang, men tag selv

Læs mere