Generalforsamling i “Foreningen for opstart af Baaring Højskole & Efterskole”

Mandag d. 30. september kl 19.00-20.30 på Baaring Højskole

Aftenen vil i store træk forløbe således :

  • Velkomst og fællessang
  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Orientering om regnskab
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg af bestyrelse
  • Diskussion af indkomne forslag.
  • Eventuelt & spørgsmål

Til slut vil der være kaffe, kage og musikalsk underholdning. Der vil også blive orienteret om status på projektet og være mulighed for uddybende kommentarer og spørgsmål.