Generalforsamling i foreningen BåringNyt 19. marts 2015

båringnyt

 
Hermed varsles generalforsamling i foreningen BåringNyt.

Det afholdes d. 19/3 kl. 19:30
i Roerslev-Blanke Forsamlingshus.
Alle er velkomne!

Dagsorden er i henhold til vedtægter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formanden aflægger årsberetning
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse, og evt. budget for det kommende år.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
5. Valg af revisor og revisorsuppleant
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde mindst otte dage før generalforsamlingen.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Dette indlæg blev udgivet i Aktivitet, BåringNyt den af .

Om HelgeMM

Vi har boet på Strandgyden, Båring Mark siden 2006 og nyder det gode liv i vores by og dejlige natur med kort afstand til vand og alt andet. Jeg er aktiv i det lokalpolitiske byliv og i at styrke, at Båring forbliver en levende landsby i udvikling, der vil være et attraktivt sted for nye tilflyttere samt forblive et dejligt godt og dejligt sted for lokalbefolkningen. Jeg har virksomheden itOptimum, der leverer uvildig IT-rådgivning til virksomheder. Pt er jeg formand for Lokal Kommunikation, hvorunder dette website er skabt.