Foreningerne

  Foreningsliste        
           
1 Båring Skole / Båring Børnehus / Båring SFO Byvejen 29 Båring baaringskole@middelfart.dk www.baaringskole.skoleintra.dk
2 Baaring Asperup Vandværk Kærbyvej 37D Asperup

dybdalen@privat.dk

 niels.bebe@middelfart.dk

www.baaring-asperupvandvaerk.dk

3 Den Rytmiske Efterskole Kaj Thanings Alle 4 Båring forstander@rytmiskefterskole.dk www.rytmiskefterskole.dk
4 Pluto (Ungdomsklub) Byvejen 29 Båring ungdomsklubben.pluto@gmail.com www.plutoklubben.dk
5 Asperup Kirke Kirkestræde 14 Asperup hdr@km.dk www.asperupkirke.dk
6 Roerslev Kirke Kirkebjergvej 7 Roerslev hdr@km.dk www.asperupkirke.dk
7 Asperup – Roerslev – Nr. Åby Jagtforening Middelfartvej 105 Risum   www.raevehulen.dk
8 Baaring-Asperup Sangkor Blokhusvej 2 Brenderup hellehaastrup@jensen.mail.dk www.baaringnyt.dk/koret
9 Båring Legepladsforening Fynsvej 22 Baaring legeplads@baaringlegeplads.dk Www.baaringlegeplads.dk
10 Båring GF Kærbyvej 2A Asperup ejvindjuelsgaard@gmail.com www.båringgf.dk
11 Baskerne Krolf Byvejen 30 Baaring jdyrok@gmail.com  
12 Roerslev og Omegns Folkedanserforening Blankegaardsvej 7 Roerslev fam-pustelnik-fyn@privat.tdcadsl.dk www.roerslev-folkedans.dk
13 Baaring Forsamlingshus Middelfart 97 Baaring baaringforsamlingshus@gmail.com www.baaringnyt.dk/baring-forsamlingshus
14 Roerslev-Blanke Forsamlingshus Middelfart 14 Blanke britta@nikolaisen.as www.roerslev-blanke.dk
15 Bamok Strandgyden 16A Baaring Mark bamok@bamok.dk www.bamok.dk
 16 HEIM Kærbyvænget 9 Asperup heim@heim-event.dk http://heim-event.dk/
17 Båring-Asperup Håndbryggerlaug af 2010 Kærbyvænget 9 Asperup lennartmolgaard@dbmail.dk  
18 Asperup-Roerslev Lokaludvalg Skyttevej 2 Båring Skov lokaludvalg@baaringbanke.dk

www.baaringnyt.dk/lokaludvalg

 

19 Asperup-Roerslev Lokalarkiv Byvejen 29 C Båring asperup-roerslev@ar-arkiv.dk www.ar-arkiv.dk
20 Sognesamvirket Asperup-Roerslev Sogne Fynsvej 14 Baaring agvm14@gmail.com Grethe Marcussen
21 Tvillingegården (fristed for ældre) Birkevangsvej 3 Baaring Mark geprivat@stofanet.dk www.tvillingegården.dk