By i udvikling

I foråret 2014 blev udviklingsplanen for Asperup og Roerslev Sogne udgivet.
Udviklingsplanen fik titlen:

Baaring Banke, Højt til himlen – Kort til alt andet

Du kan finde udviklingsplanen her: Udviklingsplan 2014

Udviklingsplanen fra 2014 var et resultat af små to års forberedelser, med idemøder og nedsættelse af diverse projektgrupper, som alle bidrog til udviklingsplanen.

I efteråret 2015 blev der afholdt et nyt udviklingsmøde, hvor nye ideer kom på bordet og nogle af de gamle blev aflivet eller omstruktureret.
Det er tanken at udviklingsmøderne skal bringe folk med samme interesser sammen, så de i fællesskab kan sætte gang i det de brænder for for derved at skabe liv og udvikling på Baaring Banke.

Lokaludvalget skal sørge for at udviklingsmøderne bliver afholdt og løbende sørge for at opdatere udviklingsplanen.
Den proces er p.t. lidt forsinket, men den er ikke glemt.