Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

‘BV Kystaktiviteter – Sidste nyt!

 

6. oktober 2015.
 
Der indkaldes til
Ekstraordinært generalforsamling i Foreningen Båring Vig Kystaktiviteter den 27 oktober 2015 kl 19.00 på 
Strandgyden 27 Asperup.
 
Dagsorden:
pkt. 1. Valg af dirigent og referent.
pkt 2.  Nedlæggelse af foreningen Båring Vig Kystaktiviteter.
pkt 3. Hvis punktet vedtages. Beslutning om anvendelse af foreningens formue.
pkt 4. Hvis pkt 2 ikke vedtages. Fastsættelse af kontingent og valg af bestyrelse.
pkt. 5. evt.
 
 
10. sept. 2015.
 
Kære Medlemmer af Båring Vig Kystaktiviteter.
 
Hermed indkaldes til Generalforsamling onsdag den 30. september 2015 kl 19.00, på Strandgyden 27, Båring Mark.
 
Dagsorden:
 
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kasseren aflægger regnskab.
4. Udvalgsarbejde.
5. Indkomne forslag – bestyrelsen foreslår at foreningen nedlægges,
Hvis forslaget ikke vedtages
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af revisor.
Hvis forslaget vedtages skal der indkaldes til ny generalforsamling.
9. Eventuelt
 
Afrapportering til Udviklingsrådet vedhæftes.
Eventuelle yderligere forslag til dagsorden bedes fremsendt snarest til formanden.
 
Venlig hilsen
 
Ditte Thinggaard
formand for Båring Vig Kystaktiviteter
mobil: 51269538

Status på foreningen ”Båring Vig Kystaktiviteter” september 2015

Foreningen Båring Vig Kystaktiviteter blev i 2013 etableret med det formål at skabe et samlingssted, i form af et hus ved stranden, som kunne være ramme for aktiviteter på, ved og i vandet. Disse aktiviteter skulle styrke viden om naturen, sikkerheden på vandet og fællesskabet i lokalområdet. Og i øvrigt kunne bruges af alle, beboere i området, mennesker med funktionsnedsættelse, institutioner, skoler og turister.

Foreningen har i samarbejde med Middelfart Kommune udarbejdet et prospekt ”Båring Vig – Nyt aktivitetshus” (kan ses under hjemmesiden www:baaringnyt/baring-vig-kyst/).

Bestyrelsen har søgt og fået tilsagn om betydelig støtte, men desværre.

Naturstyrelsen og dernæst Natur- og miljøklagenævnet sagde nej.

Vort næste forsøg var i samarbejde med kommunen at søge om at blive en af de 10 forsøgsprojekter under Naturstyrelsen. Dette har vi nu også fået afslag på.

Dette er status lige nu. Den 30. september afholdes der generalforsamling hvor foreningens fremtid skal diskuteres og besluttes.

Ditte Thinggaard

Formand for Båring Vig Kystaktiviteter

 

 

 

Update 27/8 – 2015

Generalforsamling.
Det er så småt ved at være tid til dette års generalforsamling.

Desværre har projektet ligget “underdrejet” hele denne sæson, så der er endnu ikke så meget der skal behandles, men vi afholder naturligvis stadig generalforsamlingen, og er i skrivende stund ved planlægningen og udfærdigelse af dagsorden. Det er ikke endeligt fastlagt, men den foreløbige dato er 30. sept. 2015 kl. 19. Vi skal nok sende besked ud, når den endelige dagsorden er helt på plads, og den endelige dato er fastlagt.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

 

 

 

Et spinkelt håb…                                                                                              31.01.2015

Uden de store armbevægelser har politikkerne på Christiansborg vedtaget, at der i nogle særlige kommuner kan gives dispensation til at bygge indenfor strandbeskyttelseslinjen. Det er langtfra sikkert, at dette betyder, at vi alligevel måske kan få lov at bygge Baaring Vig Kystaktiviteters hus ved Molevej 8, men det er da alligevel en udvikling vi vil holde øje med, og det har da givet et spinkelt håb om at vi alligevel får de nødvendige tilladelser til at bygge, til glæde for lokalbefolkning, turister, lokale institutioner, handicappede og alle andre der har lyst til at opleve naturen på nærmeste hånd.
I kan læse nærmere om de nye tiltag her:
 http://politiken.dk/magasinet/feature/ECE2517996/vaersgo-saa-maa-der-bygges-her/

 

Aktivitetshus i hård modvind ved Molevej 8.                                         26/11 2014

Nu har arbejdet med at få opført et aktivitetshus til gavn for lokale, turister, institutioner, handicappede og andre naturinteresserede været i gang i over to sæsoner. Det har været en stor opgave, både at få defineret behovet, udarbejdet projektet, og søgt penge til at få det realiseret. Der har heldigvis været stor hjælp at hente ved Middelfart kommune, som har bistået med både arkitektbistand og stor velvilje til projektet. Vi fik samlet en hel del penge ind, forudsat naturligvis at projektet kunne realiseres, og både vi selv og kommunen synes, at projektet var godt gennemarbejdet, og så meget lovende ud. Flere af foreningens medlemmer har hjulpet til med både fundraising, indhentning af tilbud, kontakt med myndigheder, udarbejdelse af prospekt og meget andet. Det er vi dybt taknemmelige for. Uden jer var vi slet ikke nået så langt. Allerede sidste år ansøgte vi Naturstyrelsen om dispensation til at bygge indenfor strandbeskyttelseslinjen, da et hus for kystaktiviteter i sagens natur gerne skal ligge ved vandet. Efter en meget lang behandlingstid, fik vi desværre den. 14. juni i år  afslag fra Naturstyrelsen, men vi klagede over afgørelsen, og fik behandlet sagen igen. Denne gang mere grundigt end den der havde ligget til grund for den første afgørelse. Efter en besigtigelse sammen med Natur- og Miljøklagenævnet, måtte vi dog desværre igen erkende, at de ikke mener at der er grundlag for en dispensation, og at der derfor ikke kan gives tilladelse til huset. Beslutningen blev truffet 31. oktober, kan ikke ankes, så både huset og foreningens fremtid er endnu uvis, men vi arbejder på at finde ud af om der evt. kunne være andre løsningsmuligheder der engang ude i fremtiden vil kunne realiseres. 
Vi skal nok give en status for projektet når vi igen i bestyrelsen har været samlet, men indtil videre må I nyde området som det er, og vi håber naturligvis at der også fremover vil være masser af aktiviteter dernede til glæde og gavn for os alle sammen, hvad enten der er et hus eller ej.

SANKT HANS AFTEN, d. 23/6                                                               20. juni 2014

sankt-hans-baal

Husk at vi på mandag d. 23. juni tænder sankt Hans-bålet nede ved molen. Der er mulighed for at spise sin medbragte mad, og vi tænder børnebålet allerede sidst på eftermiddagen, så gløderne hurtigt er klar til skumfiduser og snobrød (vi sørger for dej, så husk pinde!) 

Det store bål tændes omkring kl. 20.00 – Vi glæder os til at se en masse lokale ansigter dernede til et hyggeligt og børnevenligt arrangement.

Med venlig hilsen BVK

                                                                                                                   1. juni 2014

Baaring Vig Kystaktiviteter er nu repræsenteret i bestyrelsen for lokal kommunikation BaaringNyt, ved Anders Porsmose-Overgaard. Vi venter med spænding på Naturstyrelsens afgørelse vedr. tilladelsen til at bygge, og vi går stadig efter devisen: Alt godt kommer til den der venter.

Sommeren er nu begyndt, og det betyder flere aktiviteter ved vandet, så kig endeligt ind forbi hjemmesiden en gang i mellem. Vi glæder os til at se så mange vandhunde som muligt dernede. Husk også, at vi afholder et Sankt Hans-arrangement, hvor man selv kan tage madkurven med og hygge omkring bålet. Et hyggeligt og børnevenligt arrangement.

Venlig hilsen Baaring Vig Kystaktiviteter.  

AFFALDSINDSAMLING VED STRANDEN.                                    25. APRIL 2014

HUSK AT DET ER I MORGEN LØRDAG VI MØDES KL. 10.00 NEDE VED MOLEVEJ NR. 8, OG BRUGER ET PAR TIMER PÅ AT FÅ GJORT STRANDEN REN OG LÆKKER TIL DEN NYE SÆSON. VI BRUGER ET PAR TIMER PÅ DET OG HYGGER BAGEFTER MED EN SODAVAND. TAG UNGERNE MED DERNED OG GØR DET TIL EN HYGGEUDFLUGT. VI HAR SØRGET FOR GODT VEJR!  VEL MØDT !

 

Så sparker vi sæsonen igang!                                                      30. marts 2014.

Kajakbillede

Det er ved at være tid til at aktiviteterne ved vandet igen kan komme igang, og I kan godt glæde jer til at vi igen i år vil tilbyde forskellige kurser og arrangementer ved vandet. Lige så snart vandtemperaturen er til det, vil der igen være mulighed for at prøve kitesurfing, Vi håber at rigtig mange vil troppe op og hjælpe med at gøre stranden ren og fin, og selvfølgelig vil vi også igen have en dag sammen med TRYG-fonden, hvor det vil være muligt at se hvad det er de gør for at holde strandene sikre for badegæsterne, og evt. prøve en tur i deres redningsbåd. Også på Naturens Dag vil vi finde på et eller anden sjovt, og vi håber da også at vi kan gentage succes´en med et festligt Sankt Hans-arrangement med endnu flere lokale ansigter. Derudover kommer der naturligvis kajak-kurser og meget andet der endnu slet ikke er programsat, så hold jer orienteret her på vores nye hjemmeside hvor I både vil kunne se hvad der er af kommende aktiviteter, hvad status er for vores forenings-hus, og forhåbentligt også snart booke jer ind på forskellige kurser vi udbyder i samarbejde med vores eksterne samarbejdspartnere.

Vi er glade og stolte over at I som medlemmer af Baaring Vig Kystaktiviteter også har troen på at vi nok i nærmeste fremtid skal få et lækkert samlingssted nede ved Molevej. Et sted hvor man kan have sit udstyr liggende så det det altid er klar til en tur på vandet. Hvor man kan gå ind og få vasket sandet af efter en tur ved stranden, og hvor der er gode faciliteter for områdets institutioner og dagplejere til ture med madpakkespisning og oplevelser ved vandet. Status er den, at vi med spænding venter på svar fra Naturstyrelsen om hvorvidt vi må bygge huset på den placering vi har valgt. Vi er meget optimistiske, men som så meget andet kan ekspeditionstiden på en sådan ansøgning godt være lang, og vi vil naturligvis give besked til vores medlemmer lige så snart vi har hørt derovre fra. Vi har fået arktiekt-hjælp til at virkeliggøre de ønsker vi havde til et sådan hus, og inden for meget kort tid vil I her på siden kunne finde vores første udkast og visioner, som vi håber også I vil synes om. Der er hentet tilbud hjem på de ting der skal håndværkere til, men vi håber naturligvis at I som medlemmer vil være med til det noget af  praktiske arbejde, så I også har fornemmelsen af at være en stor del af det her foretagende. Et sådan hus er jo desværre ikke gratis, men vi søger fonde og tilskud fra forskellige instanser, og heldigvis har vi et godt projekt så vi er helt sikre på at vi når spaden stikkes i jorden også har pengene til huset. 

Kitesurfing

Så nu kan vi bare håbe på at vejret igen i år vil være til masser af aktiviteter i vandkanten ved Molevej nr. 8, og vi glæder os til at se jer allesammen dernede i løbet af sæsonen.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

 

 

__________________________________________________________________________________________

NATURENS DAG 2013:

Tak for en hyggelig dag med aktiviteter ved vandet i forbindelse med Naturens dag. Der var et fint antal besøgende, og nogle trodsede risikoen for at få lidt vådt tøj, og var ude og prøve at sejle sit-on-top-kajak.

Merethe Juul Thysen fra LAG lagde vejen en tur forbi, og så ved selvsyn hvor vi planlægger at opføre aktivitetshuset, og hun var meget positiv over at se forholdene.

Tak til Surf N´ Funn Middelfart for lån af sit-on-top-kajakkerne. De var en stor succes for både børn og voksne.

Tilsagn om anvendelse

Vi er glade for, at vi nu har et skriftligt tilsagn om, at vi fra kommunens side har tilsagn om at vi må bruge arealet ved Molevej 8, hvilket jo er ret væsentligt for projektets videre gang. Nu venter vi spændt på Naturstyrelsens afgørelse, som er den afgørende godkendelse for at byggeriet kan blive en realitet.

1 mio. kr. til Baaring Vig Kystaktiviteter

Det er et stort arbejde at søge midler til foreningen, men heldigvis har det båret frugt, og vi er stolte over at vi nu har rundet tilsagn om over 1 mio. kr. i støtte til vores projekt. Tilsagn fra både Friluftsrådet, LAG og `Lokale og Anlægsfonden´, har altså fået os op over den første mio. kr., men ambitioner er også steget i takt med at samarbejde med at Middelfart Kommune har bistået os med arkitektbistand, og tegnet et virkeligt flot hus til os i stedet for de først projekterede pavillioner vi havde i tankerne, så projektet bliver også lidt dyrere, men altså også MEGET flottere end vi havde turdet håbe på. Huset er stadig “på tegnebrættet”, men vi håber at kunne vise de første tanker her på siden snarest.

Tak for en rigtig hyggelig Sankt Hans aften. Vejrguderne lod solen skinne, så vi havde de bedste omgivelser til bål, båltale og hyggeligt samvær.

Også tak til naboer og andre interesserede der deltog i foreningens informationsmøde. Vi tager naturligvis både ris og ros til os, og ser frem til at vi i fremtiden får et forhåbentligt godt naboskab med gode aktiviteter ved vandet, såfremt Naturstyrelsen giver grønt lys for projektet.

Man kan blive medlem (250 kr pr familie, 150 kr pr voksen for resten af 2013 og man kan komme på maillisten over supportere, uden at det koster kontingent) ved at sende en mail til kasseren@bvkyst.dk

Status på Båring Vig Kystaktiviteter 26. juni 2013

Foreningen Båring Vig Kystaktiviteter (BVK) er opstået efter mødet i september 2012 i Båring forsamlingshus, afholdt af det lokale udviklingsråd for Båring, Asperup og Roerslev med overskriften “Udvikling af lokalsamfundene”. Her efterlyst mange af deltagerne aktiviteter ved Båring Vig.

Foreningen blev dannet i februar 2013 med det formål at etablere og drive et multiaktivitetshus, både- og badebro og udefaciliteter, som en god ramme for adgang til naturen og området ved Båring Vig. Aktiviteterne og huset er for alle, handicappede, institutioner, turister, sommerhusbeboerer og beboere i området.

BVK har således som formål at fremme aktiviteter ved, på og i vandet ved Båring Vig. Vi ønsker at etablere et samlingssted, hvor børn og voksne kan dyrke mange forskellige aktiviteter, som styrker viden om naturen og kulturen, sikkerheden på vandet og fællesskabet i lokalområdet.

  • Vi har fået tilsagn fra Middelfart Kommune om at vi må bruge den kommunale grund beliggende på Molevej 7 5466 Asperup. Og vi har fået positiv tilbagemelding på an
  • Vi har i denne sommer satset på at få forskellige aktiviteter i gang.
  • Vi har deltaget i Naturfredningsforeningens affaldsindsamling.
  • Vi har afholdt Sct Hans i samarbejde med den rytmiske efterskole i Båring med stor succes og næsten 300 deltagere.
  • Samme dag afholdt vi informationsmøde for alle interesserede og med en husstandsomdelt invitation til naboerne.
  • Vi deltager i Trygfondens sikkerhedsdag den 24/7 med efterfølgende fælles aktiviteter afhængig af vejret.
  • Vi deltager i Naturens dag den 8.september sammen med LAG og Tvillingegården.
  • Vi arbejder på at få etableret et Kitesurferkursus
  • Herudover afholder vi i samarbejde med motorik og natur v/ Mads Brodersen et havkajakkursus den 24 og 25 august. Også her vil vi holde et fælles arrangement afhængig af vejret.
  • Vi vil også løbende afholde spontane aktiviteter afhængig af vejret og melde dem ud via mail.