Spring til indhold

Møde i lokaludvalget 25/2 – Klubhuset

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
25/02/2014
19:30 - 22:00

Kategorier


Mødet er som altid åben for alle lokale borgere.

Dagsorden

1. Udviklingsplan.
Gennemgang af det tilrettede dokument.
Plan for præsentation for lokalbefolkningen.
2. Status på juletræ på Kærbyvej.
Udgifter og fremtidig drift og ansvar.
3. Status på Banesti-projektet.
4. Input fra fælles lokaludvalgsmøde i Gelsted 21/1.
Herunder info om kommunens arbejde med landsbypedel-ordning.
5. Opfordring fra kommunen til at sende info om arrangementer til kommunens nye
Facebook-satsning.
6. Middelfart Læser. Invitation til at deltage i projekt som skal øge læselysten hos borgerne
(primært de 25-49-årige).
7. Oplæg til vedtægtsændringer jf. kommunens ændrede rammer for lokaludvalg og ændret
skabelon for vedtægter.
Inkl. navneforandring til Baaring Banke Lokaludvalg.
Se disse på: http://www.middelfart.dk/Politik og demokrati/Lokaludvalg
8. Problemer med NemID.
Mulig ekstra regning på kr. 250,- pga. aktiveringsproblemer.
9. Evt.

Del på Facebook