Generalforsamling i “Foreningen for opstart af Baaring Efterskole & Højskole”

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
30/09/2019
19:00 - 20:30

Lokation
Baaring Højskole

Kategorier


Alle er velkomne !

Aftenen vil i store træk forløbe således :

  • Velkomst og fællessang
  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Orientering om regnskab
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg af bestyrelse
  • Diskussion af indkomne forslag.
  • Eventuelt & spørgsmål

Til slut vil der være kaffe, kage og musikalsk underholdning. Der vil også blive orienteret om status på projektet og være mulighed for uddybende kommentarer og spørgsmål.