Generalforsamling i Båring Banke Lokaludvalg

  • af
Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
19/08/2020
19:00 - 21:00

Lokation
Baaring Forsamlingshus

Kategorier


onsdag den 19. august

kl 19.00

i Båring forsamlingshus

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Valg af 3 medlemmer plus 2 suppleanter
5. Valg af 1 revisor + 1 revisorsuppleant
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

Båring Banke Lokaludvalg
Formand
Tine Busk
Skovgyden 11
5466 Asperup